Boisko o nawierzchni poluretanowej w Limanowej ul. M.Konopnickiej