Nasze usługi

Nasze Biuro Projektowe zapewnia kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego. W zakres świadczonych usług wchodzi wykonywanie analiz programowo-przestrzennych, projektów koncepcyjnych, budowlanych oraz wykonawczych wszelkich obiektów.

Klientom indywidualnym oferujemy kompleksowe doradztwo i opracowania projektowo-kosztorysowe. Po analizie Państwa potrzeb dobierzemy materiały, wyposażenie oraz technologię najbardziej korzystną dla Waszej firmy, minimalizując koszty i generując maksimum korzyści. Przygotujemy również pełną dokumentację powykonawczą niezbędną do zgłoszenia i zalegalizowania urządzeń w określonych przepisami urzędach.

Inwestorom i generalnym wykonawcom inwestycji oferujemy wsparcie na etapie tworzenia kosztorysów i projektów wnętrza, instalacji specjalistycznych, wyposażenia budynków oraz zagospodarowania terenu.

Poza zagadnieniami związanymi z kompleksowym projektem wielobranżowym budowlanym, wykonawczym oferujemy Państwu fachowe doradztwo i nadzór autorski, inwestorski dotyczący indywidualnych projektów bazujących na naszych opracowaniach. Na swoim koncie mamy wiele udanych projektów obiektów takich jak fabryki, hale sportowe, biurowce, warsztaty, budynki usługowo-handlowe, mieszkalne, energetyczne.

Nasze Biuro Projektowe zajmuje się również tworzeniem precyzyjnej dokumentacji technicznej zabezpieczeń p.poż. certyfikatów energetycznych budynków.

Duży nacisk kładziemy na jakość i terminowość wykonywanych projektów oraz na harmonijną współpracę z inwestorem na każdym etapie procesu budowlanego. 

Biuro projektowo-konstrukcyjne zatrudniające projektantów z uprawnieniami w branżach architektury, konstrukcji budowlanych, instalacji sanitarnych, gazowych, konstrukcji zbiorników ciśnieniowych, urządzeń technologicznych, drogowo-mostowych  oraz współpracuje z  rzeczoznawcami  ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, BHP i sanitarno-higienicznych.
Wykonujemy projekty technologiczne, budowlane i elektryczne. Wykonujemy dokumentację projektową i techniczną  w niżej wymienionych etapach: Biuro projektowe „PiNB Jan Piwowar „ świadczy następujący zakres poszczególnych branżach:
  1. branża technologiczna: projekt technologiczny dla obiektów instalacji paliw i LPG, magazynowania gazu, ogrzewania płynnym gazem, awaryjnego zasilania urządzeń produkcyjnych, terminali gazu LPG
  2. branża budowlana: architektura i konstrukcje instalacji technologicznych i przemysłowych, konstrukcje pod urządzenia technologiczne, plany zagospodarowania terenu
  3. branża elektryczna: instalacje elektryczne , stacje transformatorowe, instalacji LPG, ochrona katodowa zbiorników i rurociągów technologicznych.
  4. branża ochrona środowiska: wniosek o uzyskanie decyzji „środowiskowej’, oceny oddziaływania inwestycji na środowisko
  5. branża geodezyjna: aktualizacja map zasadniczych, przygotowanie materiałów do decyzji o warunkach zabudowy, dokumentacja formalno-prawna do pozwolenia na budowę, pozwolenie na użytkowanie
  6. nadzorowanie robót budowlanych , inspektor nadzoru inwestorskiego, autorskiego .
  7. ekspertyzy ochrony p.poż. , projekty systemów oddymiania , symulacje pożarowe itd.
  8. prowadzimy dokumentację obiektów-książka, protokoły przegladów /roczny, pięcioletni/