Obiekty sportowe

Boiska wielofunkcyjne w Mordarce
Boisko i Remiza OSP - Przydonica
Boisko o nawierzchni poluretanowej w Limanowej ul. M.Konopnickiej
Kompleks sportowy w Ochotnicy Górnej
Kompleks sportowy w Laskowej
Kompleks sportowy w Dobrej
Kompleks sportowy w Kamienicy
Kompleks sportowy w Krzeszowicach
Kompleks sportowy w Trzebini
Kompleks sportowy w Wołowicach
Kompleks Sportowy w Chrzanowie